Meyhomes Capital Phú Quốc

Tổng hợp các lưu ý khi mua dự án Meyhomes Phú Quốc gửi đến các Nhà đầu tư

meyhomes capital phú quốc khách sạn đêm

Lưu ý 1: Hợp đồng mua bán bất động sản hình thành trong tương lai của Dự Án giữa Khách hàng với Chủ Đầu Tư có cần công chứng không?

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 167 Luật đất đai 2013, hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất giữa một bên hoặc các bên tham gia giao dịch có chức năng kinh doanh bất động sản thì không bắt buộc phải công chứng, chứng thực. Chủ Đầu Tư Dự Án là doanh nghiệp uy tín, có chức năng kinh doanh bất động sản và tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh bất động sản. Do đó, hợp đồng mua bán bất động sản giữa Quý Khách hàng và Chủ Đầu Tư không cần phải công chứng, chứng thực.

Lưu ý 2: Cá nhân Việt Nam dưới 18 tuổi có được ký kết Hợp đồng mua bất động sản với Chủ Đầu Tư không?

Theo quy định tại Điều 21 Bộ luật dân sự 2015 thì người chưa đủ 18 tuổi khi thực hiện giao dịch mua bán bất động sản phải được người đại diện theo pháp luật (cha, mẹ) đồng ý. Do đó, trường hợp cá nhân dưới 18 tuổi có nhu cầu mua bất động sản thì cha, mẹ cần ký vào Hợp đồng mua bán với nội dung đồng ý cho con được mua bất động sản.

Để ký kết Hợp đồng mua bán bất động sản, Khách hàng vui lòng mang theo các giấy tờ sau đây:

Điều này áp dụng tương tự cho dự án Meyhomes Phú Quốc

 

Lưu ý 3: Nếu doanh nghiệp có 2 người đại diện theo pháp luật thì ai sẽ là người đại diện cho doanh nghiệp để ký Hợp đồng mua bán?

Theo quy định tại Điều 13 Luật doanh nghiệp 2014 thì người đại diện theo pháp luật nhân danh và thay mặt doanh nghiệp để thực hiện quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp và Điều lệ doanh nghiệp sẽ quy định quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật. Do đó, trong trường hợp doanh nghiệp doanh nghiệp có từ 2 người đại diện theo pháp luật trở lên thì người đại diện theo pháp luật nào (một hay nhiều người đại diện theo pháp luật) có quyền ký Hợp đồng mua bán bất động sản sẽ được quy định tại một trong các tài liệu theo thứ tự ưu tiên sau:

  1. Điều lệ doanh nghiệp
  2. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên/Chủ sở hữu của doanh nghiệp.
  3. Nghị quyết của Hội đồng quản trị doanh nghiệp.

 

Lưu ý 4: Nếu Khách hàng không tự mình đến ký Hợp đồng mua bán được mà nhờ người khác ký Hợp đồng mua bán thì cần làm những thủ tục gì?

Trường hợp Khách hàng không đến ký Hợp đồng mua bán được, Khách hàng có thể ủy quyền cho người khác thay mặt mình đến ký Hợp đồng mua bán. Trong trường hợp này, người thay mặt Khách hàng đến ký Hợp đồng mua bán vui lòng cung cấp các giấy tờ sau:

 

Lưu ý 5: Khách hàng có thể mua chung một bất động sản không? Thủ tục như thế nào?

Nhiều Khách hàng có thể cùng sở hữu chung một bất động sản. Chủ Đầu Tư lưu ý, khuyến khích các Khách hàng lựa chọn các phương án theo thứ tự ưu tiên như sau khi đầu tư vào dự án Meyhomes Phú Quốc:

 

Lưu ý 6: Khách hàng có thể đứng tên chỉ một mình vợ hoặc chồng trên Hợp đồng mua bán hay không?

Để đảm bảo quyền lợi của Khách hàng, Chủ Đầu Tư khuyến khích cả vợ và chồng ký kết Hợp đồng mua bán. Tuy nhiên, trường hợp Khách hàng có nhu cầu chỉ một mình vợ hoặc chồng ký kết Hợp đồng mua bán thì Quý Khách vui lòng lựa chọn phương án phù hợp như sau:

 

Ngoài những lưu ý khi mua dự án Meyhomes, bạn cũng không thể bỏ qua Các loại phí của Meyhomes Phú Quốc

Có thể bạn quan tâm

Đăng ký

nhận thông tin

icon
0936 83 9999